Zgłoś naruszenie...
Wybierz jedną z poniższych opcji.
Ten komentarz dotyczy mnie lub znajomego:
atakuje mnie,
atakuje znajomego.
Komentarz dotyczy czegoś innego:
spam lub oszustwo,
propagowanie nienawiści,
przemoc lub krzywdzące zachowanie,
treść o charakterze erotycznym.
Odpowiedź do konkursu [x]
Uwaga! W odpowiedzi nie podawaj swoich danych osobowych i kontaktowych. Organizator konkursu skontaktuje się z Tobą jeśli zostaniesz zwycięzcą!


od: 
Zadeklaruj zamówienie produktu
[x]
Liczba sztuk:
Po zatwierdzeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę płatności.
zamawia: 
 
Panel

PPHU STAL -producent ogrodzeń

offlinestal29 blog budowlany - wyślij wiadomość - OBSERWUJ | blog ekspercki
8410 odwiedzin | wpisów: 31, komentarzy: 19, obserwuje: 11

Wizualizacje ogrodzeń siatkowych i panelowych

autor: stal29 blog budowlany - wyślij wiadomość ( wpis ) Dodaj wpis do ulubionych »

blog budowlany - mojabudowa.plWreszcie przyszła wyczekiwana wiosna, a wraz nią kolejny sezon budowlany. Prace ruszyły pełną parą, także te związane z montażem ogrodzeń, Zamieszczamy pierwsze wizualizacje ogrodzeń siatkowych i panelowych na tle elewacji budynków. Mamy nadzieję, że będą stanowić inspiracje dla osób rozpoczynających swoją "budowlaną" przygodę. www.tanidrut.com.  

Bezpłatna wycena na materiał stal29@interia.eu/tel.791-122-855 (zapytania z dopiskiem mojabudowa)

blog budowlany - mojabudowa.pl

blog budowlany - mojabudowa.plMONTAŻ OGRODZENIA SIATKOWEGO KROK PO KROKU

autor: stal29 blog budowlany - wyślij wiadomość ( wpis ) Dodaj wpis do ulubionych »

1. PRZYGOTOWANIE TERENU

Przed przystąpieniem do właściwego montażu należy oczyścić i przygotować teren na linii ogrodzenia. Do prac tych zalicza się usunięcie wszelkich przeszkód uniemożliwiających dalszą budowę np. korzenie drzew, pozostałości po starych konstrukcjach betonowych. Zalecane, choć niewymagane jest także wyrównanie terenu.

2.ZAZNACZENIE GRANICY OGRODZENIA

Ułatwi to wykonanie ogrodzenia zgodnie z planem. Szczególnie istotne są tzw. punkty krańcowe oraz miejsca załamań. Można je wyznaczyć zapomocą drewnianych palików na podstawie planu geodezyjnego działki.

blog budowlany - mojabudowa.pl

3.WYZNACZENIE POŁOŻENIA BRAM I FURTEK

Montując ogrodzenie warto rozpocząć właśnie od tych elementów. Zwłaszcza w przypadku ogrodzeń panelowych bądź ogrodzeń siatkowych wykonywanych na podmurówce. Podniesie to estetyczność wykonania,gdyż wszelkie „docinki” znajdą się wtedy na krańcach ogrodzenia, natomiast od widocznej strony frontowej będziemy mieli ładnie wyglądające ogrodzenie z pełnych elementów systemowych.

4.ZAKUP PIASKU I CEMENTU

Szacuję się następujące zużycie:

A)cement

-25kg -średnio na 5 dołków głębokości ok 60-70 cm średnicy 30 cm

-375kg – na wylanie ławy betonowej pod bramę dwuskrzydłową/przesuwnąwraz z furtką i słupami

B)piasek

-1000kg na 100 metrów ogrodzenia z siatki plecionej lub panelasystemowego

-1000kg na wylanie ławy betonowej pod bramę dwuskrzydłową/przesuwnąłącznie z furtką i słupami

5.MONTAŻ SŁUPKÓW OGRODZENIOWYCH

Standardowo słupki do siatki montuje się co 2,5m. Istnieje możliwość montażu co 2 lub nawet 3 m. Rozstaw słupów jest sprawą szczególnie istotną gdy wykonujemy ogrodzenie siatkowe na podmurówce lub ogrodzenie z paneli systemowych. W tym wypadku istotna jest długość przęsła i od tego zależeć będzie odległość między słupami.Dla ogrodzeń 1,5 m montujemy słupki o pół metra dłuższe niż wysokość płotu. Znaczenie ma tu także ukształtowanie terenu oraz rodzaj podłoża na jakim montowane jest ogrodzenie. Czym teren jestbardziej nierówny tym dłuższe słupy należy zastosować. Jeśli chodzi o podłoże przyjęło się, że dla gleb piaszczystych wystarczy 0,5 m słupa w ziemi, natomiast dla glin (gdzie strefa przemarzania znajduję się na większej głębokości) zalecane są słupy usytuowane na 0,8-0,9 m w podłożu. Średnica otworów, które należy przygotować wynosi w granicach 30 cm. Słupki należy wypoziomować, a dodatkowo w każdym narożniku, załamaniu i na odcinkach przekraczających 40 m należy zastosować słupy podporowe zamontowane na 2/3 wysokości słupa pionowego pod kątem 45%. Pozalaniu słupków betonem należy odczekać 5-7 dni w celu związania betonu.

blog budowlany - mojabudowa.pl

6.MONTAŻ SIATKI OGRODZENIOWEJ

Wpunktach napinaczowych na trzech wysokościach przelotowych drutu mocujemy napinacz za pomocą obejmy i śruby do pręta z oczkiem M8.Na słupkach przelotowych na trzech wysokościach przelotowych drutu montujemy przelotki na blachowkręt za pomocą wkrętarki. Siatka zwijana jest w 10-metrowe rolki. Przez rozpoczęciem montażu każdej rolki, należy ją rozwinąć, wyrównując ją do poziomu tj.przekręcając odpowiednio ''wyskakujące'' pręciki. Montaż siatki ogrodzeniowej zaczyna się od słupka narożnikowego bądź początkowego. Na początku przez pierwsze oczka siatki należy przełożyć pręt naprężający i zamocować go na zamocowanych wcześniej śrubach z oczkiem. Drut napinający przeplatamy przez oczka siatki oraz zamontowane wcześniej przelotki na trzech wysokościach średnio co 50cm. Za pomocą klucza francuskiego fi 8mm kręcić kołowrotkiem napinacza do momentu aż drut osiągnie optymalny stopień naprężenia.


KTO PONOSI KOSZTY BUDOWY PŁOTU MIĘDZY SĄSIADAMI

autor: stal29 blog budowlany - wyślij wiadomość ( wpis ) Dodaj wpis do ulubionych »

KTO PONOSI KOSZTY BUDOWY I UTRZYMANIA OGRODZENIA MIĘDZY SĄSIADAMI

W odniesieniu do Polskiego prawa nie ma nakazu stawiania ogrodzeń między sąsiadującymi posiadłościami. Wykonanie płotu jest więc zależne od naszej woli. Budowa ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej 2,2 m nie wymaga ani pozwolenia ani zgłoszenia.Prawnie bez zgody naszego sąsiada możemy postawić ogrodzenie,które położone jest całkowicie na terenie naszej posesji.Najczęściej jednak płoty stawiane są w granicach działek, apartycypacja w kosztach budowy zależy od osobistych ustaleń międzywłaścicielami posesji.

blog budowlany - mojabudowa.pl

Co w sytuacji gdy mamy do czynienia z istniejącym ogrodzeniem?

Art154 §1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących służądo wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów nagranicy.

§2.Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

Podsumowując koszty utrzymania ogrodzenia w równych częściach ponoszą obaj właściciele działek. To nie oznacza natomiast, że oboje muszą płacić za budowę nowego ogrodzenia, ponieważ nie każdy z nich musi być zainteresowany budową nowego płotu. Co więcej jeśli stawiamy płot w linii działek bez zgody sąsiada w skrajnych przypadkach możemy liczyć się z tym, że sąsiad może upomnieć się o rozebranie takiego ogrodzenia, dzierżawę bądź wykup kawałka gruntu na którym usytuowany jest płot.

blog budowlany - mojabudowa.pl

W praktyce najczęściej spotykamy się z dwiema sytuacjami :

1.Zakup ogrodzonej (bądź częściowo ogrodzonej) działki. W tym wypadku mamy obowiązek udziału w kosztach utrzymania ogrodzenia.Pamiętajmy jednak, że w przypadku rażącego przekroczenia granicydziałki możemy żądać przeniesienia ogrodzenia bądź wykupuzajętego gruntu.

2.Rozpoczęcie budowy ogrodzenia w linii sąsiadujących działek. W tym przypadku pamiętajmy o pozyskaniu zgody sąsiada na postawienie płotu. Jeśli nie możemy dojść do porozumienia z właścicielem sąsiadującej posesji zostaje nam zbudować ogrodzenie całkowiciena swojej działce.Jak rozplanować elementy ogrodzenia

autor: stal29 blog budowlany - wyślij wiadomość ( wpis ) Dodaj wpis do ulubionych »

  blog budowlany - mojabudowa.pl

  FURTKA – jest to element,na który warto położyć szczególny nacisk, ponieważ stanowiakcent, który „wita” nas i naszych gości nawejściu. Furtka może sięwyróżniać w stosunku do całości ogrodzenia, tak aby jakopierwsza rzucała się w oczy. Może także stanowić integralnącałość ogrodzenia, a jedynym wyróżniającym ją elementempowinny być wtedy grubsze słupy usytuowane po obu jej stronach.Interesującym rozwiązaniem jest cofnięcie furtki w głąb posesjico tworzy nam bezpieczną wnękę. Przy furtce warto posadzićciekawe gatunki roślin w donicach dostosowanych wizualnie dowyglądu elewacji. Charakteru ogrodzeniu nada także oświetlenie.Jeśli przed posesją są już zamontowane latarnie właśnie tamwarto zaplanować wejście.Furtka teoretycznie powinna znajdować się w linii prostej od drzwiwejściowych do budynku, niejest to jednak rozwiązanie wymagane. Jeśli rozlokujemy ją poskosie od drzwimożemy zaaranżować ciekawąalejkę z kostki brukowej obsadzonąroślinnością prowadzącądo budynku mieszkalnego.

  BRAMA WJAZDOWA- najlepszymrozwiązaniem jest dostosowanie stylem do furtki. Te elementypowinny tworzyć integralną całość wizualną. Jej minimalnaszerokość określona w przepisach to 2,4 m. Jeśli do dyspozycjimamy więcej miejsca dobrze jest zaplanować 4 metrowy wjazd (dlastandardowych posesji na które wjeżdżają samochody osobowe). Wprzypadku bram wjazdowych równie istotnym parametrem jest głębokośćich osadzenia. Jeśli przed posesją od krawędzi drogi dysponujemymiejscem w granicach 5-6 m bramę możemy śmiało montować w liniiogrodzenia. W przypadku, gdy nasza posesja znajduję się bardzoblisko drogi bramęwjazdową wygodnie przesunąć o 1-2m w stronę działki.

blog budowlany - mojabudowa.pl


  ŚMIETNIK- najczęstszymrozwiązaniem jest umieszczenie śmietnika we frontowej liniiogrodzenia. Usprawnia nam to późniejsze użytkowanie, aodpowiednie służby porządkowe będą miały do niego wygodnydostęp. Jest to element, który z pewnością nie dodaje urokunaszemu ogrodzeniu, mimo to powinien znajdować się w pobliżufurtki. Aby osłonić śmietnik można pomyśleć o nasadzeniachroślinnych bądź matach dekoracyjnych.

  OŚWIETLENIE- elementyoświetleniowe najlepiej umieszczać na szczycie słupów furtkowychbądź pod daszkami często montowanymi nad furtką. Obecnieciekawym rozwiązaniem są lampy montowane w podłożu. Sprawia to,że są one niewidoczne w trakcie dnia, po zmroku nadają natomiastcharakteru i elegancji naszemu ogrodzeniu.

  LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ/GAZOMIERZE- sąto urządzenia, które ze względu na konieczność dostępu muszą znajdować się w miejscu łatwo i szybko osiągalnym. Mogą byćdomontowane bezpośrednio do frontu ogrodzenia, co stanowinajprostsze rozwiązanie montażu. W innym przypadku już w trakciebudowy ogrodzenia można przygotować otwory pod montaż tychurządzeń, tak aby nie wystawały one poza linie naszegoogrodzenia.


Statystyki mojabudowa.pl
Liczba blogów:35818
Liczba wpisów:193771
Liczba komentarzy:825368
Liczba zdjęć:705440
Użytkownicy online:583
Pow. użytkowa: 95 m²
Pow. użytkowa: 95.6 m²
Pow. użytkowa: 110 m²
Pow. użytkowa: 122.6 m²